Μια ζώνη με ένα ρολόι

Κρις:Τι λέτε μια ζώνη με ένα ρολόι;
Σύμφωνα με την:Πες μου.
Κρις:Μια μέση του χρόνου.