Μια γάτα και ένα κόμμα

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Ryen:Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γάτας και κόμμα;
Νομοσχέδιο:Πες μου.
Ryen:Το ένα έχει νύχια στο τέλος των ποδιών του και το άλλο είναι παύση στο τέλος μιας ρήτρας.