Ένας χιονάνθρωπος με έξι πακέτα

ARJUN:Τι λέτε χιονάνθρωπος με έξι πακέτα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:Δεν έχω το ομιχλώδες.
ARJUN:Ένας κοιλιακός χιονάνθρωπος.