Επικοινωνία με ένα ψάρι.

Θωμάς:Πώς επικοινωνείτε με ένα ψάρι;
Ρωσ:Δεν γνωρίζω.
Θωμάς:Πετάξτε μια γραμμή!