Διακήρυξη της ανεξαρτησίας

Δάσκαλος:Tommy, μπορείτε να μας πείτε πού υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας;

Αγγλος στρατιώτης:Ναι κυρία μου. Στον πάτο.