Βρίσκοντας οστά στο φεγγάρι

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Νάθαν:Τι κατέληξαν οι επιστήμονες όταν βρήκαν οστά στο φεγγάρι;
Νίκος:Δεν είμαι σίγουρος.
Νάθαν:Η αγελάδα δεν τα κατάφερε!