Εάν παρακολουθώ μαθήματα σχεδιασμού παιχνιδιών στο Γυμνάσιο ή παρακολουθώ ένα εξειδικευμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό που έχω κάνει στην τάξη για το σήμα Merit;

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Ενώ ο σύμβουλός σας έχει το τελικό ΟΚ, είναι πολύ πιθανό ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παιχνίδι που δημιουργήθηκε στην τάξη ή για ένα στρατόπεδο ως έργο σας, αρκεί να έχετε διατηρήσει ένα καλό σημειωματάριο σχεδιασμού και να έχετε κάνει τις δοκιμές που περιγράφονται στο η απαίτηση.