Ξόρκι καραμέλα με δύο γράμματα

Κάποιος:Πώς γράφετε την καραμέλα με μόνο δύο γράμματα;
Τζο:Δεν γνωρίζω.
Κάποιος:Γ και Υ!