Επίθεση στοίβας

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Έχετε τις δεξιότητες, την ακρίβεια και την ταχύτητα να στοίβατε τα κουτιά και να κερδίσετε το παιχνίδι 'https://media.scoutlife.org/onlinegames/stackattack/'>
Έχετε τις δεξιότητες, την ακρίβεια και την ταχύτητα να στοίβατε τα κουτιά και να νικήσετε το παιχνίδι;