Οι ταινίες του Star Wars βγήκαν 4,5,6,1,2,3

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Ματθαίος:Γιατί βγήκαν οι ταινίες Star Wars 4, 5, 6, 1, 2, 3;
Κάιλ:Δεν γνωρίζω.
Ματθαίος:Υπεύθυνος προγραμματισμού Yoda ήταν.