Ο προπονητής ποδοσφαίρου πήγε στην τράπεζα

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Φιλ:Γιατί πήγε ο προπονητής ποδοσφαίρου στην τράπεζα;
Ελαφρό κτύπημα:Δεν γνωρίζω. Γιατί;
Φιλ:Για να πάρει το quarterback του.