Η ασαφής γωνία ήταν πάντα αναστατωμένη

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Dhruv:Γιατί η αμβλεία γωνία ήταν πάντα αναστατωμένη;
Μέγιστη:Γιατί;
Dhruv:Δεν ήταν ποτέ σωστό.