Τι τρώνε τα θαλάσσια τέρατα;

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Γιάννης:Τι τρώνε τα θαλάσσια τέρατα;
Μέγιστη:Δεν γνωρίζω. Τι?
Γιάννης:Ψάρια και πλοία!