Τι σημαίνει «2 βαθμοί ελευθερίας» στην απαίτηση 4β;

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Οι 2 βαθμοί ελευθερίας αναφέρονται στο ρομπότ όχι μόνο στην προσκόλληση. Αυτό είναι μόνο για να βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ έχει κάποια πολυπλοκότητα. 2 βαθμοί ελευθερίας μπορούν να είναι προς τα εμπρός, προς τα πίσω και προς τα πίσω. Εάν χρησιμοποιείτε δύο κινητήρες έχετε δύο βαθμούς ελευθερίας. Το LEGO έχει τρεις βαθμούς ελευθερίας επειδή έχει τρεις θύρες εξόδου. Ελπίζω να είναι χρήσιμο.