Γιατί η σκούπα ήταν αργά.

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Σκονισμένος:Γιατί ήταν αργά η σκούπα για πρωινό;

Σκουριασμένος:Γιατί;

Σκονισμένος:Υπερέβη.