Γιατί δεν μπορεί να σταθεί ποδήλατο;

Κρις:Γιατί δεν μπορεί να σταθεί ποδήλατο;
Τριάρι παιγνίδι χαρτών:Με έπιασες.
Κρις:Είναι δύο κουρασμένοι!