Γιατί το κοτόπουλο διέσχισε την παιδική χαρά

Νταμιάν:Γιατί το κοτόπουλο διέσχισε την παιδική χαρά;
Καρλ:Γιατί;
Νταμιάν:Για να φτάσετε στην άλλη διαφάνεια.