Γιατί τα ψάρια κολυμπούν σε θαλασσινό νερό

Ποια Ταινία Θα Δείτε;
 

Στέφανος:Γιατί τα ψάρια κολυμπούν σε θαλασσινό νερό;
Παύλος:Δεν γνωρίζω.
Στέφανος:Το πιπέρι τους κάνει να φτερνίζονται.