Γιατί η χελώνα διέσχισε το δρόμο

Καρλ:Γιατί η χελώνα διέσχισε το δρόμο;
Έρικ:Δεν γνωρίζω. Γιατί;
Καρλ:Για να φτάσετε στο σταθμό Shell.