Θα με θυμάσαι αύριο;

Μάρσα:Θα με θυμάσαι αύριο;

Γιάννης:Ναί.

Μάρσα:Θα με θυμάσαι σε ένα μήνα;

Γιάννης:Ναί.

Μάρσα:Θα με θυμάσαι σε ένα χρόνο;

Γιάννης:Ναί.

Μάρσα:Θα με θυμάσαι σε πέντε χρόνια;

Γιάννης:Ναί.

Μάρσα:Τοκ τοκ.

Γιάννης:Ποιος είναι εκεί?

Μάρσα:Βλέπω? Με ξέχασες ήδη!